BIC Warszawa


Nama:
Negara:
IBAN:
BIC:
Kota:
Kode Pos:
Cari cabang bank juga

BIC / SWIFTNama bankKota Negara
1.ALBPPLPWXXXAlior Bank SA, Biuro MaklerskieWarszawaPolandia
2.ALBPPLPWXXXAlior Bank SA, Biuro Maklerskie - RozliczeniaWarszawaPolandia
3.ALBPPLPWXXXAlior Bank SA, CentralaWarszawaPolandia
4.ALBPPLPWXXXAlior Bank SA, Centrum RozliczenioweWarszawaPolandia
5.ALBPPLPWXXXAlior Bank SA, Kantor WalutowyWarszawaPolandia
6.ALBPPLPWXXXAlior Bank SA, T-Mobile Usługi BankoweWarszawaPolandia
7.ESSIPLPXXXXBanco Espirito Santo de Investimento, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Centrum RozliczenioweWarszawaPolandia
8.ESSIPLPXXXXBanco Espirito Santo de Investimento, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
9.BIGBPLPWXXXBanco Mais S.A. (SA) Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
10.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Biuro MaklerskieWarszawaPolandia
11.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Biuro Operacji Kart BankowychWarszawaPolandia
12.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, CentralaWarszawaPolandia
13.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Centrala ex. BGŻWarszawaPolandia
14.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Centrala Pion Kredytów KonsumenckichWarszawaPolandia
15.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Centrala-Departament Obsługi Transakcji Rynków FinansowychWarszawaPolandia
16.GOPZPLP2XXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Centrala-Rozl. Płatności Mas. Globalnych Klientów KorpWarszawaPolandia
17.GOPZPLP2XXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Centrala-Rozliczenia Globalnych Klientów KorporacyjnychWarszawaPolandia
18.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Departament Operacji PłatniczychWarszawaPolandia
19.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, F. w Warszawie ul. Gotarda 9WarszawaPolandia
20.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, O. w Warszawie Al. Jerozolimskie 56CWarszawaPolandia
21.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, O. w Warszawie al. Krakowska 2WarszawaPolandia
22.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, O. w Warszawie ul. Fredry 8WarszawaPolandia
23.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, O. w Warszawie ul. Gotarda 9WarszawaPolandia
24.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, O. w Warszawie ul. Marszałkowska 68/70WarszawaPolandia
25.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Obsługa Płatności Masowych 1WarszawaPolandia
26.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Obsługa Płatności Masowych 2WarszawaPolandia
27.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, OptimaWarszawaPolandia
28.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, Centrala WarszawaWarszawaPolandia
29.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, Centrum Rozliczeń BGKWarszawaPolandia
30.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, Działalność przeniesiona do O. WarszawaWarszawaPolandia
31.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, Działalność przeniesiona do O. WarszawaWarszawaPolandia
32.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, Masowe PłatnościWarszawaPolandia
33.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, O. WarszawaWarszawaPolandia
34.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi KlientaWarszawaPolandia
35.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi KlientaWarszawaPolandia
36.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi KlientaWarszawaPolandia
37.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 10WarszawaPolandia
38.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 11WarszawaPolandia
39.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 12WarszawaPolandia
40.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 13WarszawaPolandia
41.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 14WarszawaPolandia
42.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 15WarszawaPolandia
43.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 16WarszawaPolandia
44.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 4 w WarszawieWarszawaPolandia
45.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 5 w WarszawieWarszawaPolandia
46.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 6 w WarszawieWarszawaPolandia
47.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 7WarszawaPolandia
48.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 8WarszawaPolandia
49.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 9WarszawaPolandia
50.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, CentralaWarszawaPolandia
51.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Centrala - Sektor Bankowości DetalicznejWarszawaPolandia
52.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Centrala - Sektor Bankowości Detalicznej - KartyWarszawaPolandia
53.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Citiconnect WarszawaWarszawaPolandia
54.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Dom Maklerski Banku HandlowegoWarszawaPolandia
55.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, I O. w WarszawieWarszawaPolandia
56.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, II O. w WarszawieWarszawaPolandia
57.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, III O. w WarszawieWarszawaPolandia
58.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, IV O. w WarszawieWarszawaPolandia
59.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Obsługa Małych i Średnich PrzedsiębiorstwWarszawaPolandia
60.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Obsługa Małych i Średnich PrzedsiębiorstwWarszawaPolandia
61.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, VI O. w WarszawieWarszawaPolandia
62.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, VII O. w WarszawieWarszawaPolandia
63.BIGBPLPWXXXBank Millennium SA, CentralaWarszawaPolandia
64.EBOSPLPWXXXBank Ochrony Środowiska SA, CentralaWarszawaPolandia
65.BOTKPLPWXXXBank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) SA, CentralaWarszawaPolandia
66.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, Biuro Monitoringu i Rozliczeń KartowychWarszawaPolandia
67.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, CentralaWarszawaPolandia
68.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, Centrala - Gospodarka WłasnaWarszawaPolandia
69.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, Centrala - Operacje Pionu SkarbuWarszawaPolandia
70.PKOPPLPWCUSBank Polska Kasa Opieki SA, Centrala - Operacje PowierniczeWarszawaPolandia
71.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, Centrala - Ośrodek Operacji KartowychWarszawaPolandia
72.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, Dom Maklerski PekaoWarszawaPolandia
73.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, I O. w WarszawieWarszawaPolandia
74.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, II O. w WarszawieWarszawaPolandia
75.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, III O. w WarszawieWarszawaPolandia
76.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, IV O. w WarszawieWarszawaPolandia
77.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, IX O. w WarszawieWarszawaPolandia
78.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie al.Gen.A.Chruściela 28WarszawaPolandia
79.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie al.Jana Pawła II 23WarszawaPolandia
80.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie Al.Jerozolimskie 181WarszawaPolandia
81.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie Al.Jerozolimskie 2WarszawaPolandia
82.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie Al.Jerozolimskie 65/79WarszawaPolandia
83.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie al.KEN 46WarszawaPolandia
84.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul. Kondratowicza 22WarszawaPolandia
85.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.A.Cieszkowskiego 1-3WarszawaPolandia
86.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Biała 4WarszawaPolandia
87.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Emilii Plater 53WarszawaPolandia
88.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Grochowska 124/126WarszawaPolandia
89.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Grochowska 274WarszawaPolandia
90.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Hanki Czaki 2WarszawaPolandia
91.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.J.Bema 89WarszawaPolandia
92.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Jasna 1WarszawaPolandia
93.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Krakowskie Przedmieście 1WarszawaPolandia
94.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Krucza 24-26WarszawaPolandia
95.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15WarszawaPolandia
96.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Malczewskiego 54WarszawaPolandia
97.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Marszałkowska 111WarszawaPolandia
98.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Migdałowa 4WarszawaPolandia
99.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Modlińska 199WarszawaPolandia
100.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Młynarska 16WarszawaPolandia
101.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Nałęczowska 64WarszawaPolandia
102.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Nowogrodzka 11WarszawaPolandia
103.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Nowolipki 2,2AWarszawaPolandia
104.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Nowoursynowska 166WarszawaPolandia
105.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Ogrodowa 31/35WarszawaPolandia
106.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Ostrobramska 101AWarszawaPolandia
107.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Puławska 233WarszawaPolandia
108.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Puławska 54/56WarszawaPolandia
109.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Światowida 61AWarszawaPolandia
110.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Tadeusza Czackiego 21/23WarszawaPolandia
111.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Targowa 81WarszawaPolandia
112.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Towarowa 25WarszawaPolandia
113.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Wilcza 33WarszawaPolandia
114.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Wolumen 18WarszawaPolandia
115.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 1WarszawaPolandia
116.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31WarszawaPolandia
117.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. XelionWarszawaPolandia
118.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, V O. w WarszawieWarszawaPolandia
119.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, VI O. w WarszawieWarszawaPolandia
120.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, VII O. w WarszawieWarszawaPolandia
121.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, VIII O. w WarszawieWarszawaPolandia
122.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, X O. w WarszawieWarszawaPolandia
123.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XI O. w WarszawieWarszawaPolandia
124.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XII O. w WarszawieWarszawaPolandia
125.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XIII O. w WarszawieWarszawaPolandia
126.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XIX O. w WarszawieWarszawaPolandia
127.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XV O. w WarszawieWarszawaPolandia
128.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XVI O. w WarszawieWarszawaPolandia
129.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XVII O. w WarszawieWarszawaPolandia
130.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XVIII O. w WarszawieWarszawaPolandia
131.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XX O. w WarszawieWarszawaPolandia
132.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XXI O. w WarszawieWarszawaPolandia
133.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XXII O. w WarszawieWarszawaPolandia
134.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XXIII O. w WarszawieWarszawaPolandia
135.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XXIV O. w WarszawieWarszawaPolandia
136.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, Zespół Rozliczeń KartWarszawaPolandia
137.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, Centrala w WarszawieWarszawaPolandia
138.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, I O. w WarszawieWarszawaPolandia
139.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, I O. w WarszawieWarszawaPolandia
140.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, III O. w WarszawieWarszawaPolandia
141.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, Zespół Rozliczeń (O. Regionalny w Warszawie)WarszawaPolandia
142.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 1 O. w WarszawieWarszawaPolandia
143.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 10 O. w WarszawieWarszawaPolandia
144.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 13 O. w WarszawieWarszawaPolandia
145.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 3 O. w WarszawieWarszawaPolandia
146.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 35 O. w WarszawieWarszawaPolandia
147.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 4 O. w WarszawieWarszawaPolandia
148.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 5 O. w WarszawieWarszawaPolandia
149.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 58 O. w WarszawieWarszawaPolandia
150.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 59 O. w WarszawieWarszawaPolandia
151.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 6 O. w WarszawieWarszawaPolandia
152.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 60 O. w WarszawieWarszawaPolandia
153.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 61 O. w WarszawieWarszawaPolandia
154.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 62 O. w WarszawieWarszawaPolandia
155.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 63 O. w WarszawieWarszawaPolandia
156.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 64 O. w WarszawieWarszawaPolandia
157.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 65 O. w WarszawieWarszawaPolandia
158.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 66 O. w WarszawieWarszawaPolandia
159.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 67 O. w WarszawieWarszawaPolandia
160.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 68 O. w WarszawieWarszawaPolandia
161.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 69 O. w WarszawieWarszawaPolandia
162.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 7 O. w WarszawieWarszawaPolandia
163.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 70 O. w WarszawieWarszawaPolandia
164.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 71 0. w WarszawieWarszawaPolandia
165.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 72 O. w WarszawieWarszawaPolandia
166.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 8 O. w WarszawieWarszawaPolandia
167.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 9 O. w WarszawieWarszawaPolandia
168.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, BZWBK - Płatności Masowe IIWarszawaPolandia
169.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, BZWBK - Płatności Masowe IIIWarszawaPolandia
170.WNKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, BZWBK - Płatności Masowe IVWarszawaPolandia
171.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, BZWBK CentralaWarszawaPolandia
172.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, BZWBK Centrala - EscrowWarszawaPolandia
173.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, BZWBK Centrala - Płatności MasoweWarszawaPolandia
174.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, BZWBK Centrala - Wydział Płatności KrajowychWarszawaPolandia
175.SOGEPLPWXXXBanque PSA Finance SA Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
176.BNPAPLPXXXXBNP PARIBAS SA Oddział w Polsce, Dział Płatności ElektronicznychWarszawaPolandia
177.BNPAPLPXXXXBNP PARIBAS SA Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
178.PARBPLPXXXXBNP Paribas Securities Services SKA Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
179.CAIXPLPWXXXCAIXABANK, S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA)ODDZIAŁ W POLSCE, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
180.AGRIPLPRXXXCredit Agricole Bank Polska SA, O. w WarszawieWarszawaPolandia
181.AGRIPLPRXXXCredit Agricole Bank Polska SA, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
182.DABAPLPWXXXDanske Bank A/S SA Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
183.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, CentralaWarszawaPolandia
184.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Centrum Operacji BankowychWarszawaPolandia
185.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Centrum Operacji BankowychWarszawaPolandia
186.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Centrum Operacji BankowychWarszawaPolandia
187.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Centrum Operacji BankowychWarszawaPolandia
188.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Centrum Operacji BankowychWarszawaPolandia
189.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Centrum Operacji Bankowych Oddział Płatności MasowychWarszawaPolandia
190.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, OddziałWarszawaPolandia
191.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Rachunek ZapasowyWarszawaPolandia
192.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Rozliczenia CollectWarszawaPolandia
193.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, CentralaWarszawaPolandia
194.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Elektronicznej ArchiwizacjiWarszawaPolandia
195.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Deatal i MSPWarszawaPolandia
196.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
197.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
198.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
199.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
200.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
201.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
202.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
203.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
204.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
205.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
206.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
207.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
208.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
209.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
210.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
211.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
212.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
213.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
214.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
215.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
216.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
217.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
218.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
219.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
220.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
221.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
222.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
223.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
224.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
225.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
226.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaPolandia
227.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Płatności MasowychWarszawaPolandia
228.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum RozliczenioweWarszawaPolandia
229.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Monetia Grupa Banku DNB Bank Polska SAWarszawaPolandia
230.GENOPLPWXXXDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, WarszawaPolandia
231.GENOPLPWXXXDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, WarszawaPolandia
232.GENOPLPWXXXDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, WarszawaPolandia
233.DEUTPLPXXXXElavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, OddziaWarszawaPolandia
234.ABNAPLPWXXXFCE Bank Polska SA, CentralaWarszawaPolandia
235.BIGBPLPWXXXFiat Bank Polska SA, CentralaWarszawaPolandia
236.PBPBPLPWXXXFM Bank PBP SA, Bank SMARTWarszawaPolandia
237.PBPBPLPWFMBFM Bank PBP SA, BIZ BankWarszawaPolandia
238.PBPBPLPWXXXFM Bank PBP SA, BIZ BankWarszawaPolandia
239.PBPBPLPWXXXFM Bank PBP SA, CentralaWarszawaPolandia
240.PBPBPLPWXXXFM Bank PBP SA, Dział Bankowości Detalicznej F. Nr 1 w Warszawie (Centrala)WarszawaPolandia
241.PBPBPLPWXXXFM Bank PBP SA, Dział Bankowości Detalicznej F. Nr 2 w Warszawie (Centrala)WarszawaPolandia
242.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank SA, CentralaWarszawaPolandia
243.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank SA, Centrum Operacji Bankowych WarszawaWarszawaPolandia
244.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank SA, Centrum Operacji Bankowych WarszawaWarszawaPolandia
245.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank SA, O. Specjalistyczny INTROBANKWarszawaPolandia
246.HSBCPLPWXXXHSBC Bank Polska SA, CentralaWarszawaPolandia
247.IEEAPLPAXXXIdea Bank SA, CentralaWarszawaPolandia
248.IEEAPLPAXXXIdea Bank SA, Oddział Lion's Bank w WarszawieWarszawaPolandia
249.ICBKPLPWXXXIndustrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Oddział w WWarszawaPolandia
250.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, Centrala - Departament Operacji Rynków Finansowych i Klientów StrategicznychWarszawaPolandia
251.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, Centrala - Departament Operacji Rynków Finansowych i Klientów StrategicznychWarszawaPolandia
252.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, O. w Warszawie ul.Belwederska 20/22WarszawaPolandia
253.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, O. w Warszawie ul.Grójecka 81/87WarszawaPolandia
254.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, O. w Warszawie ul.Nowowiejska 5WarszawaPolandia
255.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, O. w Warszawie ul.Powsińska 64AWarszawaPolandia
256.BCITPLPWXXXIntesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
257.MAPNPLP1XXXMazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, O. w WarszawieWarszawaPolandia
258.RHBHPLPWXXXmBank Hipoteczny SA, CenralaWarszawaPolandia
259.BREXPLPWXXXmBank SA, CentralaWarszawaPolandia
260.BREXPLPWBYDmBank SA, I F. w Warszawie (O.Korporacyjny Bydgoszcz)WarszawaPolandia
261.BREXPLPWWA2mBank SA, II O. Korporacyjny WarszawaWarszawaPolandia
262.BREXPLPWWA3mBank SA, III O. Korporacyjny WarszawaWarszawaPolandia
263.BREXPLPWWA4mBank SA, IV Oddział Korporacyjny WarszawaWarszawaPolandia
264.BREXPLPWWA1mBank SA, O. Korporacyjny WarszawaWarszawaPolandia
265.CITIPLPXXXXMercedes-Benz Bank Polska SA, CentralaWarszawaPolandia
266.BWEUPLPWXXXMeritum Bank ICB SA, O. w WarszawieWarszawaPolandia
267.BWEUPLPWXXXMeritum Bank ICB SA, O. w WarszawieWarszawaPolandia
268.NBPLPLPWXXXNarodowy Bank Polski, CentralaWarszawaPolandia
269.NBPLPLPWXXXNarodowy Bank Polski, Centrala - B2B CollectWarszawaPolandia
270.NBPLPLPWXXXNarodowy Bank Polski, Centrala - NBPCollectWarszawaPolandia
271.NBPLPLPWXXXNarodowy Bank Polski, O/Okr. w WarszawieWarszawaPolandia
272.NBPLPLPWXXXNarodowy Bank Polski, O/Okr. w Warszawie - Rozliczenia ZUSWarszawaPolandia
273.DABAPLPWXXXNykredit Realkredit A/S SA - Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
274.HYVEPLP2XXXPekao Bank Hipoteczny SA, CentralaWarszawaPolandia
275.IVSEPLPPXXXPLUS BANK SA, CentralaWarszawaPolandia
276.IVSEPLPPXXXPLUS BANK SA, Centrum Obsługi Gospodarki WłasnejWarszawaPolandia
277.IVSEPLPPXXXPLUS BANK SA, Oddział rozliczeniowyWarszawaPolandia
278.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Bankowości Detalicznej - BISWarszawaPolandia
279.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Bankowości Detalicznej - BISWarszawaPolandia
280.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Bankowości Detalicznej - BISWarszawaPolandia
281.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Bankowości Detalicznej - BISWarszawaPolandia
282.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Bankowości Detalicznej - BISWarszawaPolandia
283.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Bankowości Detalicznej BISWarszawaPolandia
284.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Bankowości PrywatnejWarszawaPolandia
285.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Kart Kredytowych i Operacji KartowychWarszawaPolandia
286.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, CENTRUM KORPORACYJNE I WARSZAWA - RozliczeniaWarszawaPolandia
287.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności MasoweWarszawaPolandia
288.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności MasoweWarszawaPolandia
289.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności MasoweWarszawaPolandia
290.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności MasoweWarszawaPolandia
291.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi WarszawaPolandia
292.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi WarszawaPolandia
293.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi WarszawaPolandia
294.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament RozliczeńWarszawaPolandia
295.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Rozliczeń - Bankowość ElektronicznaWarszawaPolandia
296.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Rozliczeń - CentralaWarszawaPolandia
297.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Rozliczeń - Elixir DirectWarszawaPolandia
298.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Rozliczeń - ŚwiadczeniaWarszawaPolandia
299.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Sprzedaży Detalicznej - OddziałWarszawaPolandia
300.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, O. 101 w WarszawieWarszawaPolandia
301.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, O. 128 w WarszawieWarszawaPolandia
302.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 1 w WarszawieWarszawaPolandia
303.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 12 w WarszawieWarszawaPolandia
304.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 14 w WarszawieWarszawaPolandia
305.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 16 w WarszawieWarszawaPolandia
306.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 18 w WarszawieWarszawaPolandia
307.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 2 w WarszawieWarszawaPolandia
308.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 4 w WarszawieWarszawaPolandia
309.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 5 w WarszawieWarszawaPolandia
310.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 56 w WarszawieWarszawaPolandia
311.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 6 w WarszawieWarszawaPolandia
312.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 9 w WarszawieWarszawaPolandia
313.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej - Oddział GłównyWarszawaPolandia
314.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, SYSTEM MPS-MID-1WarszawaPolandia
315.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, Bankowość Detaliczna w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 - CentralaWarszawaPolandia
316.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, Biuro MaklerskieWarszawaPolandia
317.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, CentralaWarszawaPolandia
318.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, Centrala - Centrum Płatności WynagrodzeńWarszawaPolandia
319.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, Centrala - Księgowość WłasnaWarszawaPolandia
320.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, Obsługa Kart PłatniczychWarszawaPolandia
321.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, Rozliczenia InneWarszawaPolandia
322.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, Sprzedaż Produktów SkarbcowychWarszawaPolandia
323.ABNAPLPWXXXRBS Bank (Polska) SA, CentralaWarszawaPolandia
324.ABNAPLPWXXXRBS Bank (Polska) SA, F. Nr 1 w Warszawie (Centrala)WarszawaPolandia
325.ABNAPLPWXXXRBS Bank (Polska) SA, F. Nr 2 w Warszawie (Centrala)WarszawaPolandia
326.ABNAPLPWXXXRBS Bank (Polska) SA, F. Nr 3 w Warszawie (Centrala)WarszawaPolandia
327.SOGEPLPWXXXRCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział Główny w WarszawieWarszawaPolandia
328.SOGEPLPWXXXRCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
329.SAXODKKKXXXSaxo Bank A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
330.GBWCPLPPXXXSGB-Bank SA, Oddział - Finansowe Centrum BiznesuWarszawaPolandia
331.ESSEPLPWXXXSkandinaviska Enskilda Banken AB (SA) - Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
332.SOGEPLPWXXXSociete Generale SA Oddział w Polsce, Oddział w PolsceWarszawaPolandia
333.HANDPLPWXXXSvenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
334.INGBPPLPWXXSygma Banque Societe Anonyme (SA) Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
335.TOBAPLPWXXXToyota Bank Polska SA, CentralaWarszawaPolandia
336.UBSWGB24XXXUBS Limited (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
337.VANQPLP1XXXVanquis Bank Limited (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaPolandia
338.VOWAPLP1XXXVOLKSWAGEN BANK POLSKA SA, CentralaWarszawaPolandia
339.VOWAPLP1XXXVOLKSWAGEN BANK POLSKA SA, O. w WarszawieWarszawaPolandia
340.SBOWPLP1XXXWarszawski Bank Spółdzielczy, CentralaWarszawaPolandiaKode BIC untuk bank-bank di Warszawa (Polandia) (kode SWIFT).


Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi.

Tanggal data: 07/2020